Terra Promessa, l'epopea degli ebrei sopravvissuti